San Pellegrino Fruit Beverages

LEGALS & PRIVACY

 

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

 

Sanpellegrino S.p.A. 
Legal department: Località Ruspino, 24016 San Pellegrino Terme (BG)
Secondary department: Via del Mulino 6, 20090 Assago (MI)
Sosyal Sermaye € 58.742.145 
Mali Kod ve KDV: 00753740158

 

YASAL AÇIKLAMALAR

 

Bu web sitesine ziyaretçiler tarafından erişim aşağıdaki şartlara tabidir. Bu sitede yayınlanan ve/veya kullanılan bilgiler, logolar, grafik öğeler, sesler, resimler, markalar ya da her türlü diğer şey Sanpellegrino S.p.A’ya ya da Nestlé Group’un diğer şirketlerine aittir (ya da üçüncü taraflar tarafından kullanılmak üzere verilmiştir).

Site içeriğinin yeniden yayınlanmasına sadece Sanpellegrino S.p.A’nın yazılı izni üzerine izin verilecektir. Bu nedenle, bu sitenin içeriğini izinsiz değiştirmek, kopyalamak, yeniden basmak, dağıtmak ya da yayınlamak yasaktır. Özellikle, bu sitenin işletimini belirleyen yazılımı, benzer programlar yaratmak, bu programların kaynak kodunu izlemek ve/veya kullanmak amacıyla kopyalamak yasaktır.

Sanpellegrino S.p.A ve Nestlé Group’un diğer şirketleri, bu sitenin içerdiği bilgilerin düzenli olarak güncelleneceğini garanti etmemektedirler ve bu siteye yapılan erişimi ve/veya bağlantı kurulmasını ve içeriğinin indirilmesini takiben, bilgilendirme virüsünün neden olduğu bulaşmalar da dâhil olmak üzere, ziyaretçinin ekipmanına gelebilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamayacaklardır. Bu sitedeki bağlantılar, ziyaretçinin aramasını farklı sitelerde yer alan web sayfalarına yönlendirebilir. Bu durumda, Sanpellegrino S.p.A, bu sitelerde yapılan yayınların içeriği ya da bu sitelere erişim, bağlantı ya da içeriklerinin yüklenmesi sırasında ortaya çıkan ya da bunlardan kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Sanpellegrino S.p.A’ya gönderilen her türlü kişisel bilgi, mahremiyet kanununa uygun olarak ele alınacaktır (D. Lgs. 196/2003). Bu site aracılığıyla Sanpellegrino S.p.A’ya aktarılan her türü kişisel olmayan bilgi (öneriler, fikirler, çizimler, projeler vs. de dâhil), Şirkete ve Nestle Group Şirketlerine, bu kişisel olmayan bilgileri kullanmak, çoğaltmak, göstermek, uygulamak, değiştirmek, yayınlamak ve dağıtmak konusunda münhasır, sınırsız ve gayrikabili rücu bir hak verecektir. Bu bilgilerin iletilmesi, otomatik olarak, ücretsiz ve münhasır bir şekilde ve en geniş hak ve yetki ile Sanpellegrino S.p.A’ya ve Nestle Group Şirketlerine devredilmelerini ifade edecektir. Bu site, İtalyan Cumhuriyeti bölgesinde hâlihazırda yürürlükte olan kanunlara tabidir.

 

MAHREMİYET VE SANPELLEGRINO S.P.A. ITALIANA

 

Ziyaretçiler tarafından, bu site aracılığı ile Sanpellegrino S.p.A’ya aktarılan kişisel bilgilerin ele alınması aşağıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bu sitenin ziyaretçisi tarafından Şirkete aktarılan kişisel bilgilerin işlenmesinde Sanpellegrino S.p.A veri kontrolörü olarak hareket etmektedir. Veri kontrolörleri, Ogilvyone Worldwide S.r.l. - Lancetti 29, 20158 Milano ve Centax Telecom Srl, Pignolo 8 street, 24121, Bergamo’dur. Bu veriler, bu verilerin ilgili olduğu kişilerin izin vermiş oldukları herhangi bir amaç için kullanılacaktır. Bu veriler aynı zamanda, aynı amaçlar için ve aynı yöntemler ile Nestlé Italiana S.p.A., Via G. Richard, 5 – 20143 Milan tarafından da kullanılabilir. Belirli bir amaç için kullanılmasına izin vererek kendi kişisel bilgilerini Sanpellegrino S.p.A’ya veren herhangi bir kişi, herhangi bir zamanda Sanpellegrino S.p.A, V.le G. Richard n. 5, 20143 Milano ile iletişime geçerek, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (D. Lgs. 196/2003) gereğince kendisine verilen hakları kullanma yetkisine sahip olacaktır. Sanpellegrino S.p.A, bu site aracılığıyla, sitenin en iyi şekilde yönetilmesini ve kişiselleştirilmesini sağlamak amacıyla ve aynı zamanda istatistiksel amaçlarla ve ürünleri ve bu ürünlerin tüketimi hakkında daha fazla bilgi toplamak amacıyla kullanılacak olan isimsiz veriler ve bilgiler de toplamaktadır (tarayıcının tipi, coğrafi yeri, tarih saat). Bu bilgiler, İtalya’da ya da Nestle’nin yurtdışına yerleştirilmiş olan yerel sunucularında (AB ya da ABD) depolanabilir ancak, herhangi bir şekilde veri kontrolörü ya da veri işlemcisi tarafından üçüncü taraflara aktarılamaz ya da bunu talep etmedikleri ya da bu konuda izin vermedikleri sürece site ziyaretçileri ile iletişim kurmak için kullanılamaz. Reşit olmayan bir kişi ile ilgili olan kişisel verilerin iletilmesi, ebeveynlerinden birisi ya da bu kişi üzerinde velayet hakkına sahip olan bir kişi tarafından yapılmalıdır.

 

MADDE 7 (KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM HAKKI VE DİĞER HAKLAR)


1. İlgili kişi, henüz kaydedilmemiş olsa da, kendisi ile ilgili kişisel verilerin varlığı ve bu verilerin anlaşılır bir şekilde iletilmesi konusunda teyit alma hakkına sahiptir.

2. İlgili kişi: a)kişisel verilerin kaynağı; b) bunların işlenmesinin amaçları ve şartları; c) elektronik araçlar yardımıyla işlenme durumunda uygulanan mantık; d) Madde 5 alt madde 2’ye göre, veri kontrolörünü, yetkili kişileri ve görevli temsilciyi tanımlayan detaylar; e) kişisel verilerin aktarılabileceği ya da bunları öğrenebilecek kişi ve kişi kategorileri, Devlet bölgesindeki görevlendirilmiş temsilciler ya da görevli kişiler olarak elde etme hakkına sahiptir.

3. İlgili kişi: a) verilerin güncellemesini, değişikliğini ya da ne zaman isterlerse bunların birleştirilmesini; b) Depolanmaları toplanma ya da daha sonra işleme amaçları için gerekli olmayanlar da dahil olmak üzere, yasayı ihlal edecek şekilde ele alınan verilerin iptali, isimsiz hale dönüştürülmesi ya da engellenmesi; c) a ve b maddelerinde belirtilen işlemlerin bilinmekte olduğunun beyanı ve aynı zamanda içerikleri kendilerini ilgilendirdiği sürece, bu işlemin imkansız olduğu ya da korunmakta olan hak ile ilgili olarak tamamen işlem dışı olan araçların kullanılmasını içerdiği durumlar haricinde verilerin iletildiği ya da dağıtıldığı kişiler ile ilgili bilgileri elde etme hakkına sahiptir. E-posta almak istemiyorsanızwebmaster@sanpellegrino.com adresine e-posta gönderiniz.

4. İlgili kişi, kısmen ya da tamamen şunlara itiraz etme hakkına sahiptir: a) yasal sebeplerden dolayı, toplanma amaçlarına uygun bile olsa kendisine ait kişisel verilerin işlenmesi; b) Kendisine ait kişisel verilerin, yine kendisine reklam malzemeleri ya da doğrudan satış araçları gönderilmesi ve aynı zamanda piyasa araştırmaları yapılması ya da ticari bildirimler gönderilmesi amacıyla kullanılması.