San Pellegrino Fruit Beverages

Wettelijke bepalingen en privacy

BEPALINGEN EN VOORWAARDEN 
 

Sanpellegrino S.p.A. 
Juridische afdeling: Località Ruspino, 24016 San Pellegrino Terme (BG)
Secundaire afdeling: Via del Mulino 6, 20090 Assago (MI) 
Sociaal kapitaal € 58.742.145 
Fiscale code en btw: 00753740158 
 

WETTELIJKE BEPALINGEN 

De toegang tot deze website is voor bezoekers onderhevig aan de volgende voorwaarden. De informatie, logo's, grafische elementen, geluiden, merken en alles wat wordt gepubliceerd en/of gereproduceerd op deze site is eigendom van (of wordt met toestemming van derden gebruikt door) Sanpellegrino S.p.A. of andere ondernemingen van de Nestlé Group. De reproductie van de inhoud van de site is enkel toegestaan mits schriftelijke toestemming van Sanpellegrino S.p.A. Het is daarom verboden om de inhoud van deze site zonder toestemming te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te verdelen, uit te zenden of te laten circuleren. Het is in het bijzonder verboden om de software die deze website stuurt te kopiëren, om gelijkaardige programma's te maken of om de broncode van deze programma's op te sporen en/of te gebruiken. Sanpellegrino S.p.A., en de andere ondernemingen van de Nestlé Group, garanderen geen regelmatige update van de informatie die wordt getoond op deze site, en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, waaronder schade door een virus berokkend aan de uitrusting van de bezoeker na toegang tot en/of verbinding met deze site of het downloaden van de inhoud ervan. De links in deze site kunnen de bezoekers naar webpagina's op andere sites brengen. In dit geval neemt Sanpellegrino S.p.A geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor de inhoud die op deze sites wordt gepubliceerd, nog voor enige schade veroorzaakt door of ontstaan tijdens het surfen op deze sites, het gebruiken van de links naar de sites of het uploaden van hun inhoud. Alle persoonsgegevens die worden gestuurd naar de website van Sanpellegrino S.p.A. zullen worden behandeld volgens de privacywetgeving (D. Lgs. 196/2003). Alle niet-persoonlijke gegevens die worden meegedeeld aan Sanpellegrino S.p.A. via deze website (waaronder suggesties, ideeën, tekeningen, projecten, ...) geven de onderneming en de ondernemingen van de Nestlé Group het exclusieve, onbeperkte en onherroepelijke recht om deze niet-persoonlijke gegevens te gebruiken, te reproduceren, te tonen, uit te voeren, te wijzigen, uit te zenden en te verdelen. Het doorgeven van deze gegevens zal voor Sanpellegrino S.p.A. en de andere ondernemingen van Nestlé Group automatisch hun gratis, exclusieve transfer inhouden, inclusief de uitzendrechten en
-mogelijkheden. Deze site is onderhevig aan de wetten die momenteel gelden op het grondgebied van de Republiek Italië. 
 

PRIVACY EN SANPELLEGRINO S.P.A. ITALIANA 

De behandeling van persoonsgegeven doorgegeven door bezoekers aan Sanpellegrino S.p.A. via deze website zal verlopen volgens de volgende modaliteiten. Sanpellegrino S.p.A. is de gegevensbeheerder voor de behandeling van persoonsgegevens gecommuniceerd aan de onderneming door bezoekers aan deze site. De gegevensbeheerders zijn Ogilvyone Worldwide S.r.l. - Lancetti 29, 20158 Milano en Centax Telecom Srl, Pignolo 8 street, 24121, Bergamo. Deze gegevens zullen worden gebruikt door Sanpellegrino S.p.A. voor de doeleinden waarvoor de persoon waarnaar de gegevens verwijzen zijn of haar toestemming heeft gegeven. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor dezelfde doeleinden en met dezelfde methodes door Nestlé Italiana S.p.A., Via del Mulino 6, 20090 Assago (MI). Al wie zijn/haar persoonsgegevens heeft doorgegeven aan Sanpellegrino S.p.A. en zo toestemming heeft gegeven voor hun verwerking voor een bepaald doeleinde, kan op elk moment zijn rechten uitoefenen zoals voorzien in de wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens (D.Lgs.196/2003), art. 7, door contact op te nemen met Sanpellegrino S.p.A, Via del Mulino 6, 20090 Assago (MI). Sanpellegrino S.p.A. verzamelt via deze website anonieme gegevens en informatie (browsertype, geografische situering, datum en tijd) die worden gebruikt om een zo goed mogelijk beheer en een optimalisatie van de site te verkrijgen, alsook voor strategische doeleinden en om meer informatie te verzamelen over haar producten en de consumptie ervan. Deze informatie kan worden bewaard op servers die zich in Italië bevinden of op centrale servers van Nestlé die zich elders bevinden (EU of VS), maar zal in geen enkel geval door de gegevensbeheerder of door de gegevensverwerker aan derde partijen worden doorgegeven, noch zal ze worden gebruikt om de bezoekers van de site te contacteren, tenzij zij hierom vroegen of hun toestemming hiervoor gaven. De mededeling van persoonsgegevens die verwijzen naar een minderjarige moet gebeuren door een van zijn/haar ouders of door een voogd van de minderjarige. 

ART. 7 (RECHT VAN INZAGE VAN DE PERSOONSGEGEVENS EN ANDERE RECHTEN) 

1. De betrokken persoon heeft het recht op een duidelijke bevestiging over het bestaan van gegevens die naar hem/haar verwijzen, ook als ze nog niet opgeslagen zijn, en de communicatie ervan. 
2. De betrokken persoon heeft het recht op een indicatie van: a) de bron van de persoonlijke gegevens; b) de doeleinden en modaliteiten van hun verwerking; c) de bedoeling in geval van verwerking met behulp van elektronische tools; d) de gegevens van de databeheerder, de verantwoordelijken en de aangestelde vertegenwoordiger, volgens art. 5, paragraaf 2; e) de personen of categorieën van personen aan wie de persoonlijke gegevens kunnen worden gecommuniceerd of wie ze kan te weten komen, als aangeduide vertegenwoordigers op het grondgebied of als verantwoordelijken. 
3. De betrokken persoon heeft het recht op: a) het updaten, wijzigen of, wanneer dit voor hem/haar belangrijk is, het toevoegen van gegevens; b) de schrapping, wijziging tot een anonieme vorm of het blokkeren van gegevens die niet rechtmatig worden gebruikt, waaronder van gegevens waarvan de opslag niet is vereist voor de doeleinden waarvoor ze werden ingezameld of benut; c) de verklaring dat de bewerkingen vermeld onder paragrafen a) en b) gekend zijn, ook wat hun inhoud betreft, door de mensen aan wie de gegevens werden gecommuniceerd of doorgegeven, tenzij dit onmogelijk is of er middelen voor nodig zouden zijn die buiten verhouding staan tot het beschermde recht om zich uit te schrijven door een e-mail te sturen naar webmaster@sanpellegrino.com.  
4. De betrokken persoon heeft het recht om zich volledig of deels te verzetten tegen: a) de wettelijke verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, ook als ze relevant zijn voor het doeleinde waarvoor ze werden ingezameld; b) de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om hem/haar reclame of verkoopboodschappen te sturen, of voor het uitvoeren van marktonderzoeken of het versturen van commerciële mededelingen.