San Pellegrino Fruit Beverages

KUNST

 

Citrusvruchten zijn al duizenden jaren aanwezig in de belangrijkste gebeurtenissen van de mensheid, van migratie en veroveringen tot het ontstaan en de ontwikkeling van nieuwe beschavingen. De buitengewone kenmerken van citrusvruchten hebben door de eeuwen heen talloze symbolische, maatschappelijke, religieuze en filosofische betekenissen verworven. 

 

Sinds het prille begin van de Westerse beschaving zijn citrusvruchten aangetroffen in tuinen en kunstwerken, in voorstellingen en symbolisme. Ofschoon er geen betrouwbare bronnen zijn, is het waarschijnlijk dat in de legendarische Hangende Tuinen van Babylon al citrusvruchten groeiden.

De Oude Grieken kenden deze planten ook volgens De Historia Plantarum van Theophrastus’, een tekst die uit de vierde eeuw voor Chr. dateert. De Romeinen kenden citrusvruchten en kweekten sukadebomen, ofschoon aanvankelijk alleen als siergewassen. In enkele moskeeën in Istanboel kunnen nog steeds vroeg-Christelijke mozaïeken bewonderd worden waarin sinaasappels en citroenen afgebeeld worden.

 

De verspreiding van deze vruchten wordt aan de Arabieren toegeschreven. Tussen de zevende en elfde eeuw brachten ze bittersinaasappel- en citroenbomen naar alle landen langs de kust van de Middellandse Zee. In Zuid-Italië worden enkele van de meest complexe kweekmethoden in het Middellandse Zeegebied gebruikt, die voortkomen uit historische Arabische technieken. 

 

De ontwikkeling van het schilderen van stillevens in de zestiende en zeventiende eeuw, vestigde de aandacht op eenvoudige levenloze onderwerpen en zo werden de prachtig gekleurde citrusvruchten zeer populair in deze kunststroming.

In de negentiende eeuw schilderden de impressionisten citrusvruchten alsof het werkelijke, menselijke portretten waren. Manet, Cezanne, Matisse en zelfs Picasso schilderden citrusvruchten in al hun schoonheid en eenvoud.